Η συμβολή του ψηφιακού Μάρκετινγκ και του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ανάπτυξη του ασφαλιστικού τομέα.

Σπύρου, Μαρία (2022-01)

Thesis

Ο Σκοπός της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η θεωρητική μελέτη της ένταξης του ψηφιακού μάρκετινγκ στον ασφαλιστικό τομέα και με ποιούς τρόπους αυτό είχε θετικό αντίκτυπο στις ασφαλιστικές εταιρείες και την αναδιαμόρφωση της θέσης τους στην αγορά. Μέσα από μία αναδρομή θα γίνει η απαραίτητη έρευνα για το πως ο ασφαλιστικός τομέας άλλαξε με το πέρασμα των χρόνων και πως οι ασφαλιστικές μπορούν να εκμεταλλευτούν την ανάπτυξη της τεχνολογίας για να αυξήσουν τους πελάτες, τις πωλήσεις, και την κερδοφορία τους. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στην ψηφιακή ασφάλιση και θα μελετήσουμε εάν αυτή αντικαθιστά πλέον τον παραδοσιακό τρόπο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και την φυσική παρουσία του πελάτη στην διαδικασία. Ο κυριότερος στόχος της έρευνας είναι να διαφανεί κατά πόσο βοήθησε τον ασφαλιστικό κλάδο ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Αρχικά, θα γίνει η απαραίτητη διερεύνηση για το πως οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να εκμεταλλευτούν την ανάπτυξη της τεχνολογίας για να επικεντρωθούν σε στοχευόμενες αγορές, να προσελκύσουν τους πελάτες τους μέσα από συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και να χρησιμοποιήσουν νέες μεθόδους που συνάδουν με την εποχή του ψηφιακού μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Μέσα από την μελέτη των πιο πάνω, σκοπός είναι να μπορούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να κατανοήσουν το μέγεθος της υποβοήθησης του ψηφιακού μάρκετινγκ. Επιπρόσθετα, στο τελευταίο μέρος της έρευνας μετά από σωστή κατανόηση εννοιών και ορισμών που αφορούν το ψηφιακό μάρκετινγκ, θα ερευνήσουμε δύο μελέτες περιπτώσεων επιτυχημένων ασφαλιστικών εταιρειών του εξωτερικού που ήδη έχουν εντάξει το ψηφιακό μάρκετινγκ και κάποιες ψηφιακές τεχνολογίες στις διαδικασίες τους και θα αναλύσουμε σε ποιές πρακτικές και πως, όλα αυτά τις βοήθησαν. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα είναι εμπράκτως να διαφανεί ότι όλα αυτά που θα αναφερθούν βοηθούν τις ασφαλιστικές εταιρείες να αναπτυχθούν. Αυτό θα βοηθήσει επίσης, και πολλές εταιρείες που μέχρι στιγμής έχουν ένα πιο συντηρητικό χαρακτήρα και προτιμούν να χρησιμοποιούν την παραδοσιακή προσέγγιση, να κατανοήσουν την σημαντικότητα της αλλαγής και μετάβασης στο καινοτόμο κόσμο του ψηφιακού μάρκετινγκ ούτως ώστε να αντλήσουν τα ωφελήματα που θα έχουν και αυτό να τις ωθήσει να εντάξουν διάφορους νέους τρόπους για να αναπτυχτούν.