Book chapters

 

Πρόσφατες υποβολές

 • Οι επιδράσεις των εναλλακτικών νομισμάτων στις εθνικές οικονομίες: η ευρωπαϊκή εμπειρία 

  Ρούκανας, Σπυρίδων Α.; Σκλιάς, Παντελής Γ. (Εκδόσεις Προπομπός, 2019-08)
  Η διεθνής οικονομική κρίση έχει επηρεάσει με πολλούς τρόπους τις ευρωπαϊκές χώρες. Για συγκεκριμένες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία, οι αρνητικές επιδράσεις της κρίσης επί των εθνικών οικονομιών τους οφείλονταν στα ...

 • Fourth Industrial Revolution: Opportunities, Challenges, and Proposed Policies 

  Zervoudi, Evanthia K. (IntechOpen, 2020-01)
  In this paper, key elements about the Fourth Industrial Revolution are set under examination. Concerns, challenges, and opportunities related to the Industry 4.0 are analyzed, and specific policies to deal with the challenges ...

 • Η σχολική μονάδα ως κοινότητα μάθησης : απόψεις, αντιλήψεις, προσδοκίες, στερεότυπα και δυσλειτουργίες 

  Valmas, Theofanis; Manesis, Nikolaos; Baris, Theodoros (Εκδόσεις Γρηγόρη, 2016)
  Τα τριάντα κείμενοί που ακολουθούν σε αυτόν το συλλογικό τόμο με τον τίτλο Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγ¬γελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο (school based) εντάσσονται ...

 • e-Marketing in the Hotel Industry: Marketing Mix Strategies 

  Siakalli, Michailina; Masouras, Andreas; Papademetriou, Christos (Springer International Publishing, 2016-09-27)
  Does the hotel industry fully exploit the e-marketing capabilities? The purpose of this study is to investigate the Internet marketing strategies and practices that are used in the hotel industry. Namely, it examines the ...

 • The role of the European Parliament in managing the international economic crisis 

  Manoli, Panagiota; Maris, Georgios (Routledge, 2015)
  This book analyses the role of the European Parliament as an international actor and presents a new debate about its role outside the EU territory. It explores different policy areas including human rights, international ...

 • Intergovernmentalism and the New Framework of EMU Governance 

  Maris, Georgios; Sklias, Pantelis (Hart Publishing, 2015)
  What is the form of government of the European Union (EU)? And how is the institutional governance of the Eurozone evolving? These questions have become pressing during the last few years. On the one hand, the Euro-crisis ...

 • Greek Diplomacy towards Fascist Italy, 1922-1940 

  Klapsis, Antonis (2013)
  Greek foreign policy during the Interwar period was heavily affected by the legacy of the Asia Minor Disaster. After the signing of the Peace Treaty of Lausanne (24 July 1923), Greece’s strategic aims focused on ...

 • The Quest for Enosis: The visit of the Greek Cypriot Deputation to London in October–November 1929. A view from the Greek archives 

  Klapsis, Antonis (Harrassowitz Verlag, 2008)
  The signature of the Lausanne Peace Treaty ?n 24 July 1923 marked the beginning of a new period in the history of the Cyprus Question, at least from a legal point of view, as Turkey officially recognized the annexation of ...

 • Περιφερειακές πιέσεις και Κυπριακό: Η βαλκανική διάσταση, 1956-1959 

  Klapsis, Antonis (Εκδόσεις Πατάκη, 2013)
  Στον παρόντα τόμο, παράλληλα με τις διπλωματικές, πολιτικές και στρατιωτικές πτυχές του Κυπριακού, από την επαύριον του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου μέχρι και την τουρκική εισβολή του 1974, εξετάζονται ζητήματα (και ελλείμματα...) ...

 • Οι δημόσιες σχέσεις του Κράτους με τον Πολίτη 

  Athanasopoulos, Constantinos GE. (Ακαδημία Αθηνών. Επιτροπη Ερευνών, 1998)
  Είναι γνωστό από μακρού χρόνου, ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ Κράτους και Πολιτών, μεταξύ Κυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της επιθυμητής εκατέρωθεν καλής συνεργασίας «διά την παραγωγήν ...

 • Αποκέντρωση 

  Athanasopoulos, Constantinos GE. (Ακαδημία Αθηνών. Επιτροπη Ερευνών, 1998)
  Τα συστήματα διοικητικής οργάνωσης του Κράτους είναι, ως γνωστόν, πολλά και ποικίλα, όλα όμως έχουν ένα κοινό γνώρισμα ότι δηλαδή κανένα τους δεν εφαρμόζεται κατά τρόπο απόλυτο, δεδομένου, ότι σε κάθε σύστημα υπάρχουν ...

 • Η κωδικοποίηση της διοικητικής νομοθεσίας 

  Athanasopoulos, Constantinos GE. (Ακαδημία Αθηνών. Επιτροπη Ερευνών, 1998)
  Κωδικοποίηση ως γνωστόν είναι η συγκέντρωση σε ένα ενιαίο κείμενο (σώμα) νομοθετικών κειμένων διατάξεων και όρων συνθηκών που αναφέρονται στο αυτό θέμα. Κατ' άλλη διατύπωση, η κωδικοποίηση αποτελεί συστηματική εργασία ...

 • Profitability of Technical Trading Rules in an Emerging Market 

  Kenourgios, Dimitris; Papathanasiou, Spyros (McGraw Hill, 2010)
  This paper investigates the profitability of technical trading rules in the Athens Stock Exchange (ASE), utilizing the FTSE/ASE-20 index over the period 1995- 2008. We focus on a less developed and efficient stock market, ...

 • The European Economy: basic trends and challenges: 1999-2001 

  Vliamos, Spyros (University of Thessaly. Department of Planning and Regional Development, 1999)

 • A Meta-Analysis on Export Promotion Programs: New Outcomes 

  Coudounaris, Dafnis N. (Springer International Publishing, 2016)
  Since the economic crisis of 2008 the situation in Europe has worsen, leading small export companies to close down due to the depression, while governments cut their budgets. As a result, export promotion programs (EPPs) ...

 • Η έννοια της ειδικής ιδιωτικής παραγωγικής επένδυσης 

  Athanasopoulos, Constantinos GE. (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2012)
  Η οριοθέτηση της έννοιας της επενδυσης είτε αυτή είναι "δημόσια" είτε "ιδιωτική" (παραγωγική) είναι πολλαπλώς επιτακτική και όχι μόνον διότι ο Έλλην Κυνικός Φιλόσοφος Αντισθένης διετύπωσε την άποψη, ότι "αρχή σοφίας ονομάτων ...

 • Semilog Transformation 

  Makridakis, Spyros; Wheelright, Steven (John Wiley & Sons Inc, 1978)
  In business and economic series it is often true that a constant rate of growth prevails. This can happen with the sales of a company, GNP, consumption patterns, etc. For example, if the growth in GNP is 5% a year, it ...

 • Multiple regression: chapter 9 

  Makridakis, Spyros; Wheelright, Steven (Wiley, John & Sons, 1989)
  In Chapter 8 simple regression and correlation were introduced and discussed. In simple regression the basic proposition is that an independent variable can be used to predict the value of some dependent variable (the ...

 • Simple regression methods: chapter 8 

  Makridakis, Spyros; Wheelright, Steven (Wiley, John & Sons, 1989)
  In the preceding three chapters, several major classes of time-series forecasting methods were examined---exponential smoothing, decomposition, autoregressive/moving average, and filters. Various models within each ...

 • Basic statistics : a user oriented approach (manuscript) 

  Makridakis, Spyros; Winkler, Robert L. (1981)
  Table 2.1 shows the ages of the 230 students who entered INSEAD during the 1980/81 academic year. What can you make out of these numbers? Obνiously, the answer will depend upon who you are. Unless you haνe some objectiνe ...

View more