Επίδραση συνθηκών αλατότητας στη φυσιολογία φυτών και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών φράουλας (Fragaria x ananassa)

Χρίστου, Α. (2011)

Conference Papers

Collections: