Η επίδραση των πολυαμινών στο μεταβολισμό των ενεργών μορφών αζώτου και οξυγόνου σε σποροφυτα νερατζιάς υπό συνθήκες αλατότητας

Ζιώγας, Β. (2011)

Conference Papers

Collections: