Η προ-μεταχείριση ριζών φράουλας με NO και H2O2 ρυθμίζει το οξειδοαναγωγικό δυναμικό φυτών φράουλας υπό συνθήκες αλατότητας

Χρίστου, Α. (2011)

Conference Papers

Collections: