Το υδροθείο προκαλεί διασυστηματική ρύθμιση του αντιοξειδωτικού μηχανισμού αντοχής φυτών φράουλας σε συνθήκες υψηλής αλατότητας και υπερωσμωτικής καταπόνησης

Χρίστου, Α. (2011)

Conference Papers

Collections: