Περιγράφοντας ένα διαδικτυακό Πολυμεσικό Μοντέλο Μάθησης για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με Στόχο την Αποτελεσματική Συναισθηματική Παρακίνηση του Μαθητή

Leontides, Makis ; Halatsis, Constantin ; Grigoriadou, Maria ; Vazouras, Spyros (2007)

Working Paper

Η εργασία αυτή πραγματεύεται ένα πολυμεσικό μαθησιακό μοντέλο το όποιο χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό σύστημα ΜΕΝΤΟΡΑΣ για να υποστηρίξει αποτελεσματικά το μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ΜΕΝΤΟΡΑΣ είναι ένα συναισθηματικού τύπου προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Βασικός σκοπός του είναι να παρακινήσει τον μαθητή, διατηρώντας παράλληλα θετική τη συναισθηματική του κατάσταση κατά τη μαθησιακή διαδικασία, έτσι ώστε να εκπληρώσει τους εκπαιδευτικούς του στόχους. Για να το πετύχει αυτό, ενσωματώνει μία Συναισθηματική Μονάδα η οποία λαμβάνοντας υπόψη της την προσωπικότητα και τη συναισθηματική κατάσταση του μαθητή μοντελοποιεί τη διδακτική διαδικασία κάτω από ένα συναισθηματικό πρίσμα, αξιοποιώντας το προτεινόμενο πολυμεσικό μαθησιακό μοντέλο. Με τον τρόπο αυτό η παραδοσιακή εκπαιδευτική πρακτική εμπλουτίζεται με μία συναισθηματικού τύπου μαθησιακή διάσταση η οποία αναπτύσσεται μέσω της χρήσης πολυμεσικής τεχνολογίας.

Collections: