Browsing Master Degree Thesis by Title

Now showing items 4-23 of 118

 • Άσκηση εσωτερικού ελέγχου στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ενδεχόμενη συμβολή του στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους. 

  Hadjiioannou, Stephanos (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2015)
  Η παρούσα εργασία έχει ετοιμαστεί στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (LLM) του Πανεπιστημίου Neapolis Pafos. Αντικείμενο της εργασίας είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος στην ...

 • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Psalta, Artemida (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2015)
  Στην εποχή μας το ζήτημα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και της πρακτικής εφαρμογής τους εμφανίζεται στο προσκήνιο των διεθνών σχέσεων με μεγάλη συχνότητα ταυτόχρονα τα κράτη με τις πολιτικές επιλογές τους, τόσο στο εγχώριο ...

 • Ανθρώπινα δικαιώματα στην βάση των Θεμελιωδών Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Kallis, Michalis (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς και συνήθως προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα κατά το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Θεωρούνται ως «κοινώς αντιλαμβανόμενα ...

 • Αξιολόγηση του καθεστώτος λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ε.Ε και αντιστοίχων δομών κρατών μελών- το επίπεδο συνεργασίας τους 

  Γεωργίου, Μάμας (Μάκης) (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2016)
  Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το πέμπτο κατά σειρά θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι επιφορτισμένο με σειρά αρμοδιοτήτων που αποσκοπούν στην πιστή εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού και της δημοσιονομικής ...

 • Απόδοση Δημοσίων Υπαλλήλων, και Μέθοδοι Αξιολόγησης– Η Περίπτωση Ελλάδος και Κύπρου 

  Χριστοδούλου-Εθελοντή, Ροδοθέα (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2017)
  Στην παρούσα εργασία αποτυπώνετε η σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης στο δημόσιο τομέα για την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών στόχων των δημοσίων υπηρεσιών. Προκεμένου λοιπόν η εν λόγω μελέτη να θεωρείται ορθή ...

 • Αραβική Άνοιξη 

  Chrystophides, Andreas (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2015)
  Στις απαρχές της, η « αραβική άνοιξη » τίναξε στον αέρα τις δυτικές προκαταλήψεις. Κλόνισε τα στερεότυπα του οριενταλισμού για τη δήθεν έμφυτη ανικανότητα των Αράβων να επινοήσουν ένα δημοκρατικό σύστημα και διέλυσε την ...

 • Αραβική Άνοιξη 

  Paparistodemou, Neophytos (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2015)
  Η παρούσα εργασία, που εκπονείται στο πλαίσιο του μαθήματος Ευρωπαική Μεσογειακή Πολιτική έχει ως αντικείμενο το θέμα την ΄΄Αραβική άνοιξη΄΄ . Οι λόγοι που με ώθησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ήταν το ότι, το ...

 • Αστυνομική και δικαστική συνεργασία επί ποινικών υποθέσεων 

  Zacharia, Panagiotis (Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Η δημιουργία του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες που αντικατοπτρίζουν την διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι κοινές αξίες που στηρίζουν το στόχο της ζώνης ελευθερίας, ...

 • Δημόσια διοίκηση και Ευρωπαϊκή ενοποίηση 

  Ξυδάς, Γεώργιος (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2018-01)
  Στην ιστορική Σύνοδο της Λισαβώνας αποφασίσθηκε ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται άρρηκτα με τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Δημόσιες Διοικήσεις των Κρατών Μελών. ...

 • Διαχείριση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων στην Δημόσια διοίκηση και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

  Χαραλάμπους, Αχιλλέας (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2017)
  Μέσα στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής μελέτης, ως φοιτητής του μεταπτυχιακού προγράμματος στο Διεθνές Ευρωπαϊκό και Οικονομικό Δίκαιο (LLM) του Πανεπιστημίου Νεάπολις, έχω επιλέξει να ασχοληθώ με το θέμα : « Διαχείριση ...

 • Διαχείριση των ενεργειακών πηγών της Κύπρου και προοπτικές ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας 

  Πέτρου, Κωνσταντία (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2013)
  Με την ανακάλυψη των υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου,ο ρόλος της χώρας έχει αναβαθμιστεί στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου τα οποία έχουν εντοπιστεί, καθώς και τα ...

 • Διεθνής οικονομική κρίση και κρίση χρέους στην ευρωζώνη. Η περίπτωση της Κύπρου. 

  Xenofontos Myrianthous, Neophyta (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Η παγκόσμια οικονομία σήμερα είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη ύφεση της μεταπολεμικής περιόδου, με το ρυθμό ανάπτυξης να μειώνεται σημαντικά το 2009 και να συνεχίζεται εξίσου τα επόμενα χρόνια. Η κρίση επηρεάζει όλες ...

 • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Mamas, Vasiliou (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2015)
  Το Δικαστήριο είναι η Δικαστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με τα Δικαστήρια των κρατών μελών, διασφαλίζουν την ομοιόμορφη ερμηνεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται θεσμικό όργανο, το οποίο ...

 • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Paraskeva, Panagiotis (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2015)
  Το δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από τρία μέρη. Το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και τα ειδικευμένα δικαστήρια. Τα συγκεκριμένα δικαστήρια διασφαλίζουν την τήρηση του δικαίου της ΕΕ κατά την ερμηνεία ...

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα. Περίπτωση μελέτης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

  Φελούκα, Παναγιώτα (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2013-12)
  This paper deals with the priciples of Total Quality Management ίη tertiary education and particularly ίη Panteion Unίversίty of Social and Political Sciences. The assignment was focused ίη two areas.Fίrstly, within the ...

 • Διπλωματία: Ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ρωσικής Ομοσπονδίας με επίκεντρο την ενέργεια 

  Chitaridou, Kyriaki (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2015)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο της τη διπλωματία, δηλαδή τη πρακτική της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων για την δημιουργία σταθερότητας και τάξης στο διεθνές σύστημα, με σκοπό την ειρηνική συμβίωση και ...

 • Διπλωματική Εργασία για την εφαρμογή του αλλοδαπού δικαίου στην κυπριακή και την ελληνική έννομη τάξη 

  Σατολιάς, Κώστας Η. (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2016)
  Σε κάθε δικαστική διαδικασία το δικαστήριο για να καταλήξει σε απόφαση επί των επίδικων ζητημάτων που έχει να επιλύσει λαμβάνει υπόψη του : Α) Τα πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης, στα οποία καταλήγει, ως αποτέλεσμα της ...

 • Ειδικές πτυχές του νομικού καθεστώτος της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης 

  Παπαδάκη-Μυρωνάκη, Αμαλία (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2017)
  Η Δημόσια Διοίκηση είναι το σύνολο των οργάνων , των μέσων και των ενεργειών τα οποία αποσκοπούν στην πραγμάτωση της Κυβερνητικής Πολιτικής και ταυτίζεται με το προσωπικό , οι οποίοι σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου έχουν ...

 • Ειδικότερες ρυθμίσεις περί επιμόρφωσης των στελεχών δημόσιας διοίκησης, συγκριτική επισκόπηση σε Ελλάδα και σε άλλες χώρες - μέλη της Ε.Ε. παρούσα κατάσταση, προβλήματα, προοπτικές 

  Χρόνη, Σοφία (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2018)
  Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός στόχος της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται ...

 • Ειδικότερες ρυθμίσεις περί πολιτικής κοινής άμυνας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι απαρχές. Παρούσα κατάσταση. προοπτικές 

  Zachos, Georgios (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2015)
  Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τις πολιτικές ασφάλειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα τις ρυθμίσεις περί Κοινής Άμυνας εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου. Από την άποψη αυτή είναι ενδεικτική η επιβεβαίωση του Ευρωπαϊκού ...