Η Ευρωπαϊκή κρίση χρέους και η σύγκλιση των Ευρωπαϊκών οικονομιών

Maris, Georgios (2015)

Article

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ευρωπαϊκή οικονομία παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Αυτό το γεγονός, έκανε τους ερευνητές να υποστηρίζουν πως η δημιουργία της ΟΝΕ, θα χειροτέρευε τις οικονομικές συνθήκες μέσα στην Ευρωζώνη, αφού θα διεύρυνε τα προβλήματα και τις οικονομικές αποκλίσεις των κρατών μελών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ΟΝΕ θα μπορούσε να γίνει ένα περιβάλλον σύγκρουσης παρά συνεργασίας. Για την αποτροπή μιας τέτοιας κατάστασης, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στηρίχθηκε στην διαδικασία της σύγκλισης των οικονομιών των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Η προσπάθεια για την σύγκλιση των Ευρωπαϊκών οικονομιών ήταν το αποτέλεσμα της οικονομικής ετερογένειας που υπήρχε ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΟΝΕ καθώς και της έλλειψης ισχυρής πολιτικής εξουσίας κατά τους πρώτους χρόνους δημιουργίας της.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/