Α.Υ.Ε 1894 Φακ 34Γ/2: Προβιβασμοί-διορισμοί-απολύσεις εμμ. Προξ. α' και β' τάξεως

Άγνωστος συγγραφέας (1894)

Greek: Πρόκειται για σπάνιο αρχειακό υλικό στο οποίο υπάρχουν αναφορές για την Κύπρο από το ΥποΠροξενείο της Ελλάδας μεταξύ των ετών 1891-1900. English: Rare archive material including reports from the SubConsulate of Greece concerning Cyprus,between the years 1891-1900.

Text