Η επίδραση του φύλου στην επιλογή κλάδου σπουδών: οι αντιλήψεις των φοιτητριών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ηλιοφώτου, Μαρία ; Αθανασούλα-Ρέππα, Αναστασία (2018)

Ευρήματα ερευνών σε διάφορες χώρες υποδεικνόουν ότι η επιλoγή κλάδου σπουδών στην τριτoβάθμια εκπαίδευση επηρεάζεται από στερεότυπα φύλου. Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες επιλέγουν επαγγέλματα που θεωρούνται κατάλληλα για το φύλο τους, όπως η νοσηλευτική και τα παιδαγωγι κά. Το κεφάλαιο διερευνά την αντίληψη του ρόλου του φύλου στην επιλογή των παιδαγωγικών ως κλάδου σπουδών και την αναμενόμενη επίδρασή του στις προοπτικές σταδιοδρομίας των γυναικών αποφοίτων. Διεξήχθησαν εις βάΘος συνεντεύ ξεις με δέκα φoιτήτpιες του Τμήματος Eπιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με τις ερωτηθείσες η επιλογή των παιδαγωγικών επηρεάστηκε κυρίως από εσωτερικά κίνητρα συνδεδεμένα με την ικανοποίηση από την εργασία με παιδιά. Ενώ οι φoιτήτριες υποστήριξαν ότι το φύλο τους δεν επηρέασε την επιλογή τους σε μεγάλο βαΘμό, πίστευαν ότι, σε γενικές γραμμές, το φύλο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή των παιδαγωγικών στην Κύπρο. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι γυναίκες είχαν την τάση να απορρίπτουν το ρόλο του φύλου στις δικές τους επιλογές και επιτεύγματα εκπαίδευσης/ καριέρας, ενώ αναγνώριζαν τη σημασία των στερεοτύπων φύλου στις ζωές των άλλων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/