Εξερευνώντας την αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της Κατασκευής κατοικιών με ιδιαίτερη έμφαση στην πόλη της Λεμεσού

Γαβριήλ, Γαβριήλ (2020)

Thesis

Ο κατασκευαστικός τομέας έχει συσχετιστεί με καταστροφικές επιπτώσεις στη Γη, όμως αυτή η μελέτη επικεντρώνεται στη σημασία της εφαρμογής των αρχών της βιωσιμότητας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ραγδαίας κατασκευαστικής ανάπτυξης στη Λεμεσό. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι μόνο όταν λαμβάνονται υπόψη όλες οι αρχές της βιωσιμότητας, δηλαδή περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά, επιτυγχάνεται η πραγματική βιωσιμότητα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής τονίζεται η ευθύνη των αρχιτεκτόνων για την προώθηση της αειφορίας. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της μελέτης, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με επαγγελματίες αρχιτέκτονες στη Λεμεσό, με σκοπό την ορθή κατανόηση της ευαισθητοποίησής τους και της προθυμίας τους για υιοθέτηση των εννοιών της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιώσιμης οικοδόμησης. Οι συνεντεύξεις αποκάλυψαν ότι αν και οι αρχιτέκτονες γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές και οικονομικές διαστάσεις της αειφορίας, οι περισσότεροι στερούνται ολιστικής προσέγγισης στο θέμα, με την κοινωνική πτυχή να αγνοείται σε μεγάλο βαθμό. Οι αρχιτέκτονες παρουσίασαν επίσης χαμηλό βαθμό υιοθέτησης των αρχών της βιωσιμότητας στα υπό κατασκευή κτίρια. Αυτό έδειξε ότι, για το άμεσο μέλλον, δεν υπάρχει κανένα σημάδι προόδου για ευαισθητοποίηση ή υιοθέτηση της αειφορίας στην κατασκευαστική βιομηχανία. Έτσι, επισημαίνεται πως απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες και συμμετοχή από κυβερνητικούς, νομοθετικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και από πολλούς άλλους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου, προκειμένου να προωθηθούν δράσεις και στρατηγικές για την υιοθέτηση μιας πιο βιώσιμης ανάπτυξης.

Collections: