Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Συμβουλευτική Παρέμβαση. Απόψεις Εκπαιδευτικών

Aggelopoulou, Paraskevi ; Manesis, Nikolaos (2017)

Article

Ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα έως και σήμερα η Ευρώπη και κατά συνέπεια και η Ελλάδα έχει δεχθεί πλήθος μεταναστευτικών ροών (Κουτίβα, 2009), κυ ρίως από την Αλβανία, από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και το Πακιστάν, ενώ η Συρία, το Αφγανιστάν και η Σομαλία αποτελούν τα τελευταία χρόνια κύριες χώρες προέλευσης μεγάλου μέρους των μεταναστευτικών ροών (Tri andafyllidou, Maroufof, Dimitriadi, & Yousef, 2014). Ως αποτέλεσμα των παρα πάνω, παρουσιάζεται μια πολυμορφία και πολυπολιτισμικότητα στις κοινωνίες όλης σχεδόν της Ευρώπης (Πυργιωτάκης, 2000), γεγονός που επηρεάζει μετα ξύ άλλων και τα εκπαιδευτικά συστήματα (Μπαλτατζής & Νταβέλος, 2009).

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/