Κοινωνική Κατοικία

Μήτρου, Κώστας (2020-09)

Μεταπτυχιακή Εργασία υποβληθείσα στη Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφος, ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων

Thesis

Στην υφιστάμενη εργασία επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση των διεθνών και τοπικών τάσεων του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα αναφορικά με την ανάγκη περί δημιουργίας της κοινωνικής κατοικίας, την κυβερνητική και την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Μέσα από συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα και κατευθύνσεις, προσφέρονται λύσεις στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια τέτοια προσπάθεια, ενώ επίσης παρουσιάζονται και συγκεκριμένα παραδείγματα διεθνών και τοπικών προσεγγίσεων σε σχέση με την κοινωνική κατοικία

Collections: