Πρόσφυγες : χαράζοντας δρόμους

Λαμπροπούλου, Αθηνά ; Αγγελοπούλου, Αγγελική ; Μάνεσης, Νικόλαος (2016)

Article

Παρά τη διάδοση ενός διεθνούς κινήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο νομικής κατοχύρωσης τους, καθημερινά καταγράφονται καταφορές παραβιάσεις ανθρώπινών δικαιωμάτων, οι οποίες διαπιστώνονται εντονότερες σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως και η Ελλάδα. Αφενός παρατηρούνται φαινόμενα μη σεβασμού του διαφορετικού και παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων προσφύγων και αφετέρου στο εσωτερικό των ομάδων αυτών καταγράφονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο όνομα της απόλυτης προστασίας της πολυπολοτισμικότητας. Κρίνεται, λοιπόν, επιτακτική η εξερεύνηση των κατάλληλων ισορροπιών ανάμεσα στα ίσα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και στο δικαίωμα του καθενός να είναι διαφορετικός. Οι ισορροπίες αυτές αναζητούνται μέσω της εκπαίδευσης για/μέσα/ στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο διδακτικό σενάριο με θεματική ομπρέλα την έννοια «Πρόσφυγας», οι μαθητές/μαθήτριες της Δ’ δημοτικού, όχι μόνο ευαισθητοποιούνται υιοθετώντας στάση και αντιλήψεις προάσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά επιπλέον καλλιεργούν δεξιότητες μάθησης, αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα τους εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης και αντιμετωπίζοντας τα διδακτικά αντικείμενα ως μια ολότητα.

Collections:
Μουσείο Σχολικής ζωής και εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ
Except where otherwise noted, this item's license is described as Μουσείο Σχολικής ζωής και εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ