«Υγιεινά τρόφιμα και… με τη βούλα»

Unknown author (2016-11)

Article

Ο νομπελίστας ποιητής William Butler Yeats είχε πει πως «η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας», καταδεικνύοντας την ανάγκη για αποφυγή της στείρας παροχής γνώσεων εκ μέρους των λειτουργών της εκπαίδευσης. Η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη του παιδιού και η συνεχής καλλιέργεια της κριτικής του σκέψης αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της εκπαίδευσης. Υπό αυτή την έννοια, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης είναι ένα σημαντικό «εργαλείο» στα χέρια του εκπαιδευτικού, ένα «όχημα» που θα οδηγήσει τον ίδιο και τον/την μαθητή/μαθήτρια στην πλήρωση του στόχου. Μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+"Let's make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education”, δεκατρείς μαθητές της ΣΤ΄Δημοτικού, ενεπλάκησαν ενεργά, στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων και με τη χρήση των ΤΠΕ, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με θέματα Αγωγής Υγείας και συγκεκριμένα για τα «Λογότυπα Υγείας», μία από τις ενότητες του παραπάνω προγράμματος. Η ανάπτυξη της ενότητας σε διακριτά στάδια έγινε σε 6 διδακτικές ώρες.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/