Οι επιδράσεις των εναλλακτικών νομισμάτων στις εθνικές οικονομίες: η ευρωπαϊκή εμπειρία

Ρούκανας, Σπυρίδων Α. ; Σκλιάς, Παντελής Γ. (2019-08)

Book chapter

Η διεθνής οικονομική κρίση έχει επηρεάσει με πολλούς τρόπους τις ευρωπαϊκές χώρες. Για συγκεκριμένες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία, οι αρνητικές επιδράσεις της κρίσης επί των εθνικών οικονομιών τους οφείλονταν στα τραπεζικά τους συστήματα και στις φούσκες στις αγορές ακινήτων. Από την άλλη, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες των δημοσιονομικών ανισορροπιών και του υψηλού χρέους. Στο πρόσφατο παρελθόν η Ελλάδα αντιμετώπισε το ενδεχόμενο εξόδου από την Ευρωζώνη. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ευρωπαϊκές οικονομίες αναζητούν μέτρα με τα οποία θα ξεπεράσουν τις αρνητικές επιδράσεις της παρατεταμένης ύφεσης ή της στασιμότητας για τις εθνικές τους οικονομίες. Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι η μελέτη της ανάπτυξης εναλλακτικών νομισμάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε δύο φάσεις. Αρχικά θα εξεταστεί η ανάπτυξη εναλλακτικών νομισμάτων μετά την υιοθέτηση του ευρώ ως επίσημου νομίσματος της Ευρωζώνης και η αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων το 2002. Το δεύτερο μέρος αφορά την περίοδο μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, από το 2007 μέχρι σήμερα. Από τη μελέτη των εναλλακτικών νομισμάτων θα φανεί κατά πόσο αποτελούν εναλλακτική λύση για την ενίσχυση των εθνικών οικονομιών στο πλαίσιο της Ευρωζώνης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/