Με ποιους τρόπους το Instagram και οι influencers επηρεάζουν την αγοραστική απόφαση των νέων ηλικίας 18-29 στην Ελλάδα

Κότση, Βασιλική (2022-01)

Thesis

Μέσα από αυτή την διπλωματική εργασία που πραγματοποιήθηκε σκοπός ήταν να γίνει κατανοητό σε ένα μεγάλο βαθμό το μέγεθος της επιρροή που μπορεί να ασκήσει ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το instagram στο νεανικό κοινό και στην καταναλωτική του συμπεριφορά. Η γνώση του μεγέθους της επιρροής αυτής μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο που θα διευκολύνει την δουλεία των στελεχών μάρκετινγκ αλλά και άλλων τομέων που ασχολούνται με την προώθηση ενός προϊόντος μέσα σε μια επιχείρηση στο μέλλον. Θα μπορέσουν σε ένα βαθμό να αποκωδικοποιήσουν την συμπεριφορά της ηλικιακής ομάδας που καταναλώνει πιο πολλά χρήματα σε σχέση με άλλες, δηλαδή τους νέους ηλικίας 18-29 και να σχεδιάσουν ένα κατάλληλο στρατηγικό πλάνο που θα βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων. Επιπλέον, μεγάλη σημασία έχει να γίνει κατανοητή η επιρροή που ασκούν οι influencers στην αγοραστική απόφαση της συγκεκριμένης αγοραστικής ομάδας. Αν αυτή η επιρροή είναι θετική ή αρνητική και σε πόσο μεγάλο βαθμό υπάρχει. Στην περίπτωση που αυτή η επιρροή υπάρχει και είναι θετική, θα ήταν ενδιαφέρον να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι ύπαρξής της. Επίσης, είναι αναγκαία η κατανόηση της αλλαγής της υπάρχουσας κατάστασης. Για να είναι μια έρευνα ολοκληρωμένη, εκτός από το ερευνητικό μέρος, πρέπει να υπάρχει και το θεωρητικό, που να εξηγεί και να κάνει κατανοητά τα ερωτήματα και τους ορισμούς που θα χρησιμοποιηθούν. Το θεωρητικό μέρος χωρίστηκε σε δυο υποκεφάλαια: το πρώτο ανέλυε την έννοια της συμπεριφοράς του καταναλωτή και τους παράγοντες επιρροής της και το δεύτερο κεφάλαιο αφορούσε τα social media, το instagram και τους influencers και πως όλα αυτά επηρεάζουν τους νέους. Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν αρχικά ποσοτική, με την μορφή ερωτηματολογίου με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε νέους ηλικίας 18-29 στην Ελλάδα και απαντήθηκε από 920 νέους. Στην συνέχεια, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει και ποιοτική έρευνα με την μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης σε 20 νέους, για να υπάρχουν και πιο αναλυτικές απαντήσεις. Λαμβάνοντας υπόψην όλες τις απαντήσεις των νέων που ρωτήθηκαν και από τις δυο μεθόδους, έγινε κατανοητό ότι το παραδοσιακό μάρκετινγκ δεν μπορεί να επηρεάσει πλέον το νεανικό κοινό και οι εταιρίες πρέπει να ασχοληθούν σε μεγαλύτερο βαθμό με το digital marketing που αφορά τα social media και κυρίως το instagram. Καθώς είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που το χρησιμοποιούν οι νέοι στην πλειοψηφία τους και το βασικό του εργαλείο είναι η εικόνα. Μια διαφήμιση με μια εικόνα που θα απογείωνε ένα προϊόν, το οποίο θα μπορούσε να προωθηθεί και από έναν influencer που θαυμάζουν οι νέοι, θα μπορούσε να αυξήσει τις πωλήσεις μιας εταιρίας χωρίς πολλά έξοδα. Έτσι, οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν σχέσεις συνεργασίας με τους influencers ώστε να μεγαλώσουν το αγοραστικό κοινό τους. Γιατί είναι σημαντικό να έχεις συνεργάτες που μπορούν να επηρεάσουν το αγοραστικό κοινό, καθώς ο ανταγωνισμός αυξάνεται συνεχώς. Τέλος, πολλές απαντήσεις του ερωτηματολογίου ήταν παρόμοιες με αυτές από τις προσωπικές συνεντεύξεις, αλλά εκτός από αυτό, είχαν μεγάλη σύνδεση και με αυτά που αναλύθηκαν στην θεωρία. Καταλήγοντας, έτσι, στο αποτέλεσμα ότι η θεωρία αποδειχτικέ στην έρευνα, που ήταν και το ζητούμενο.