Η συμπεριφορά του καταναλωτή και η διαμόρφωση του brand loyalty των Ελλήνων καταναλωτών στο λιανεμπόριο εν μέσω της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού

Νικολάου, Ευαγγελία (2022-01)

Thesis

Η εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές επιλέγουν και αγοράζουν προϊόντα και brands. Με γνώμονα τη νέα πραγματικότητα, σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη των καταναλωτικών συνηθειών των ατόμων και των παραγόντων που επηρεάζουν την καταναλωτική τους συμπεριφορά και την προτίμηση τους (πιστότητα) σε μία μάρκα. Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες θεωρίες, πηγές και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, για τους σκοπούς της διπλωματική εργασίας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό διαμοιράστηκε την χρονική περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021 μέσω διαδικτύου και αφορά σε καταναλωτές που κατοικούν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ηλικίας, έτσι ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά τους. Από τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, και σε συνδυασμό με άλλες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί το διάστημα της πανδημίας, διαπιστώθηκαν μεταβολές τόσο στον κλάδο του λιανεμπορίου όσο και στην συμπεριφορά των καταναλωτών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του λιανεμπορίου επηρέασε τη συμπεριφορά και την στάση των καταναλωτών καθώς και την πιστότητα τους σε μία μάρκα. Η υγειονομική κρίση διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αμφισβήτηση πολλών brands από τους καταναλωτές και οδήγησε στην αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης και συμπεριφοράς τους απέναντι σε ορισμένα καταστήματα και προϊόντα. Είναι πλέον φανερό πως η υγειονομική κρίση θα εξασθενίσει με το πέρασμα των χρόνων, όμως οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν θα εξακολουθούν να υφίστανται. Ο κλάδος του λιανεμπορίου άλλαξε ολοκληρωτικά υιοθετώντας νέες τεχνολογίες και μοντέλα αγοράς. Συνεπώς, οι καταναλωτές «αναγκάστηκαν» να αλλάξουν την αγοραστική τους συμπεριφορά. Τα ευρήματα της έρευνας θα μπορέσουν να αποτελέσουν οδηγό για τη βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων και την καλύτερη κατανόηση της αγοράς στην μετά – covid εποχή.