Η ελληνική κρίση και το ευρωπαϊκό πολιτικοοικονομικό πλαίσιο

Sklias, Pantelis ; Roukanas, Spyros ; Maris, Georgios (2012)

Article

Ητρέχουσα οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα ανέδειξε πέρα από τις δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Είναι πλέον φανερό ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως οι χώρες της περιφέρειας,ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αδυνατούν να παραμείνουν ανταγωνιστικέςεντός του πολιτικού και οικονομικού ευρωπαϊκού πλαισίου, μέσα στο οποίο έχουν χάσει ήδη σημαντικά στοιχεία της πολιτικής και οικονομικής τους κυριαρχίας. Όσο αυτές οι χώρες παραμένουν ανίκανες να διατηρήσουν την οικονομική τους ανταγωνιστικότητα μέσα στα πλαίσια της ευρωζώνης και όσο καμία δομική βελτίωση στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης δεν παρατηρείται, τόσο ενδεχομένως το ευρωπαϊκό νομισματικό πλαίσιο να μετασχηματίζεται σε πολιτική και ευρωπαϊκή παγίδα για τα ίδια τα μέλη του.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/