Το Ισλάμ στα σχολικά βιβλία της Ελλάδος

Zacharopoulos, Nikos ; Ziakas, Gregorios (1996)

Book

Ιστορικά βλέποντας τα πράγματα φαίνεται μοιραίο ότι οι οπαδοί δύο θρησκειών και πολιτισμών που έζησαν για περισσότερο απο χίλια χρόνια μιαν αντιπαράθεση, η οποία χαρακτηρίζεται σχεδόν ως αγάπη προς το μίσος, τώρα βλέπουν τους εαυτούς τους υποχρεωμένους να ζουν μαζί κάτω απο την ίδια στέγη, αυτήν δηλαδή της Ενωμένης Ευρώπης.

Collections:
© Copyright 1996 by Aristotle University of Thessaloniki
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Copyright 1996 by Aristotle University of Thessaloniki