Πλοήγηση Articles ανά ημερομηνία δημοσίευσης

 • Κύπρος - αρ. 85 

  Άγνωστος συγγραφέας (Library of Neapolis University Pafos, 1954-01-04)
  Η ψηφιακή συλλογή της εφημερίδας «Κύπρος» περιλαμβάνει τα τεύχη μεταξύ των ετών 1878-1881, 1920 και 1952-1955. Πρόκειται για την πρώτη Κυπριακή Εφημερίδα που κυκλοφόρησε στην Λάρνακα από το 1878 ως το 1890. Το φύλο της ...

 • Κύπρος - αρ. 86 

  Άγνωστος συγγραφέας (Library of Neapolis University Pafos, 1954-01-11)
  Η ψηφιακή συλλογή της εφημερίδας «Κύπρος» περιλαμβάνει τα τεύχη μεταξύ των ετών 1878-1881, 1920 και 1952-1955. Πρόκειται για την πρώτη Κυπριακή Εφημερίδα που κυκλοφόρησε στην Λάρνακα από το 1878 ως το 1890. Το φύλο της ...

 • Nature of coupling in nonconservative lumped parameter systems 

  Bellos, John; Inman, Daniel (American Institute of Aeronautics and Astrnautics, 1989)
  Although the response of undamped or at least proportionally damped linear systems can be determined easily by modal analysis, the prediction of the response of nonproportionally damped linear systems requires either more ...

 • Literature Review 

  Bellos, John; Inman, Daniel (Shock and Vibration Information Center, 1989)
  This paper forms a literature survey on lumped and distributed parameter, linear, viscously damped, dynamic systems, possessing non-classical modes.

 • Frequency Response of Nonproportionally Damped, Lumped Parameter, Linear Dynamic Systems 

  Bellos, John; Inman, Daniel (Technical Committee on Vibration and Sound, 1990)
  The frequency response of nonproportionally (or nonclassically or non-Raleigh) damped linear lumped mass systems is discussed here. The exact method, via Laplace transforms, is presented and the practical difficulties ...

 • Noise and Vibration study for the Hellenic Navy Offshore Patrol Vessels 

  Papagoglou, V.J.; Bellos, John; Katsaounis, G. (1991)
  Prelemenary free hull girder vibration study of offshore patrol vessel of Hellenic Navy

 • Εκτίμηση και μέτρα αντιμετώπισης κυκλοφοριακού θορύβου σε υπεραστική οδό 

  Georgi, Neratzia Julia; Marinaki, Aikaterini (Τεχνικά Χρονικά, 2004-11)
  Στόχος της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση και η αντιμετώπιση του προβλήματος του κυκλοφοριακού θορύβου στους οικισμούς, που βρίσκονται πλησίον υπεραστικών οδών. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της εργασίας εξετάζεται ...

 • Landscape design in Athens during the preparation of the Olympic Games in 2004: project implementation & maintenance 

  Georgi, Neratzia Julia; Kapnistou, Maria; Sarikou, S. (World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2005)
  During the Olympic Games preparation of 2004 in Athens many project applied to the urban and to the rural area of Attica County where Athens is the capital. The purpose of this study is to point out the main design concept ...

 • The use of nature friendly materials in urban public space 

  Georgi, Neratzia Julia; Sarikou, S. (World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2005)
  The intensive building and construction development in cities and wban spaces causes number of serious problems that constrain city life. The last dccades Landscape Architects arc trying to find alternative solutions to ...

 • The rehabilitation of intertropical and semitropical plants in special microclimatic mediterranean conditions: the case of Nauplio town, Greece 

  Georgi, Neratzia Julia; Sarikou, S.; Thymakis, N. (WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), 2005)
  Palms is one of the most important plant families, with great contribution to human aesthetic and use. Planted in groups, combined with other plants, or separately, their elegant form is impressive and imposes to the ...

 • Landscape Preference Evaluation for Therapeutical Gardens 

  Georgi, Neratzia Julia (WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), 2005)
  The present paper deals with the usefulness of outdoor spaces of nursing institutions which we name "therapeutic" gardens. A therapeutic garden offers a locality where the patients and their healers might achieve the ...

 • Landscape Evaluation for an Urban Park in Athens 

  Georgi, Neratzia Julia; Serifi, Olga (World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2005)
  This paper demonstrate the current situation of the urban park (Pedio Areos) in the centre of Athens and deals with its management issues. Two major problems are the daily maintenance and safety. As it is known, parks ...

 • The Growth of Palms under Sheltered Mediterranean Conditions 

  Georgi, Neratzia Julia; Sarikou, S.; Thymakis, N. (The International Palm Society, 2005)
  The Palmae are one of the most important plant families, with great contributions to mankind. Their unique appearance, regular growth habit and adaptatibility to cultivation are remarkable, but their growth rates in ...

 • Liquid Waste Management Practises for Addressing Salinity Problems When Irrigating Urban Green Areas-Guidelines for Landascaping 

  Georgi, Neratzia Julia; Stathakopoulos, J. E.; Pelagos, D. H. (WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), 2005)
  The use for scheduling irrigations and for determining water allotments for landscapes is being adopted by water purveyors, agencies, landscape architects, and maintenance personnel. The needs of the dry and hot areas of ...

 • Landscaping Parking Lots 

  Georgi, Neratzia Julia; Kapnistou, Maria (WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), 2005-05)
  Parking lots typically are designed to accommodate as many automobiles as possible. The common product is an expanse of asphalt lacking vegetation that negatively affects the urban microclimate. The usual design of parking ...

 • Αισθητικές και λειτουργικές προτιμήσεις των εργαζομένων Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

  Georgi, Neratzia Julia; Anthopoulos, Petros K. (Γεωτεχνικά επιστημονικά θέματα, 2006)
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας (στρωματοποιημένη δειγματοληψία με ερωτηματολόγια) που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2003, σχετικά με τις θέσεις των εργαζομένων (Ιατροί, Νοσηλευτές, ...

 • The impact of park trees on microclimate in urban areas 

  Georgi, Neratzia Julia; Zafiriadis, K. (Springer Verlag, 2006)
  Trees in cities have an important positive effect on people’s lives. One such positive effect is the amelioration of microclimate. The aim of this research is to assess the correlation between parameters that affect the ...

 • Automatic Minimization of the Rigidity Eccentricity of 3D Reinforced Concrete Buildings 

  Lagaros, Nikolaos D.; Papadrakakis, Nikolaos; Bakas, Nikolaos (Taylor & Francis, 2007)
  The objective of this paper is to obtain the optimum design of 3D reinforced concrete buildings in terms of their performance under earthquake loading. This goal is achieved by considering the minimization of the ...

 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός του εξωτερικού χώρου του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης 

  Anthopoulos, Petros K.; Georgi, Neratzia Julia (Γεωτεχνικά επιστημονικά θέματα, 2008)
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια πρόταση σχεδιασμού του εξωτερικού χώρου του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά και βιοκλιματικά κριτήρια και με σκοπό την βελτίωση ...

 • Optimum Design Approaches for Improving the Seismic Performance of 3D RC Buildings 

  Lagaros, Nikolaos D.; Bakas, Nikolaos; Papadrakakis, Manolis (Taylor & Francis, 2009-03-28)
  In this article, a number of design approaches for 3D reinforced concrete (RC) buildings are formulated in the framework of structural optimization problems and are assessed in terms of their performance under earthquake ...