Πώς η οικονομική κρίση επηρρέασε τις κατασκευές οικιστικών μονάδων στις αγροτικές περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας;

Chryses, Vasos (2015)

Thesis

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει πως ο κατασκευαστικός οικοδομικός τομέας οικιστικών μονάδων στις αγροτικές περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας έχει επηρεαστεί πριν και μετά την οικονομική κρίση, και να προσδιορίσει τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις που θα επικρατήσουν στην αγορά.

Collections: