Αποκέντρωση

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1998)

Book chapter

Τα συστήματα διοικητικής οργάνωσης του Κράτους είναι, ως γνωστόν, πολλά και ποικίλα, όλα όμως έχουν ένα κοινό γνώρισμα ότι δηλαδή κανένα τους δεν εφαρμόζεται κατά τρόπο απόλυτο, δεδομένου, ότι σε κάθε σύστημα υπάρχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/