Θέματα οικονομικής των επιχειρήσεων. τ.1: Ταμειακοί προϋπολογισμοί. Προϋπολογισμοί πάγιων επενδύσεων.

Tsaklanganos, Angelos (2008)

Book

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει μέρος της ύλης που διδάσκεται στο μάθημα Οικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ στο τρίτο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. Τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό είναι αυτά των Ταμειακών Προϋπολογισμών και των Προϋπολογισμών Πάγιων επενδύσεων ή αξιολόγησης επενδύσεων και Κόστος Κεφαλαίου. Τα δύο αυτά θέματα με τις προεκτάσεις τους και τις διάφορες κατηγορίες τους αποτελούν βασική προϋπόθεση γνώσης των φοιτητών μας να μπορέσουν να παρακολουθήσουν άλλα μαθήματα περισσότερο προχωρημένα αλλά και να μπορέσουν να συντάξουν την τεχνικοοικονομική μελέτη μιας οποιασδήποτε επένδυσης η οποία αποτελεί μέρος του μαθήματος αυτού. Στην παρουσίαση της ύλης δίδεται έμφαση στα πρακτικά θέματα και τις ανάγκες των επιχειρήσεων γι' αυτό και δίδεται μια πληθώρα Παραδειγμάτων και λυμένων ασκήσεων και περιπτώσεων πρακτικών εφαρμογών ώστε ο φοιτητής να μπορέσει να εμπεδώσει καλύτερα την ύλη και να είναι έτοιμος για την πρακτική εφαρμογή των σχετικών εννοιών. Αρκετοί συνεργάτες βοήθησαν στην ετοιμασία των παραδειγμάτων, την λύση και τον έλεγχο των σχετικών ασκήσεων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Ε.Μ.Υ. - υποψήφιους διδάκτορες, Δημήτριο Κουσενίδη και Χαράλαμπο Σπαθή και τον Διδάκτορα του Οικονομικού Τμήματος Χρήστο Νεγκάκη για την πολλαπλή βοήθεια και συμπαράσταση στην έκδοση του βιβλίου αυτού. Η ευθύνη όμως για τυχόν λάθη και παραλήψεις παραμένουν εξ' ολοκλήρου σε μένα. θερμές ευχαριστίες επίσης στον Λέκτορα του Οικονομικού Τμήματος, Ιορδάνη Φλωρόπουλο για την επίβλεψη και συντονισμό της έκδοσης και την ευθύνη της συνδιδασκαλίας του μαθήματος, Οικονομική των Επιχειρήσεων Π. θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσω τους φοιτητές, Χρήστο Αυγερινό, Γιάννη Γιαννίση, Δήμο Γκιργκινούδη, Γιάννη Καρυστινό, Μαρία Κια ρτζή Ραφαήλ Μάρκελλο, Ευάγγελο Παπακωνσταντίνου και για την σημαντική βοήθειά τους στην έκδοση του βιβλίου αυτού. Πολλές ευχαριστίες επίσης στην Μαρία Αποστολοπούλου η οποία δακτυλογράφησε αρκετές φορές τα διάφορα χειρόγραφα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/