Η σχέση του Συντάγματος της Κύπρου με το δίκαιο της Ε.Ε. υπό το πρίσμα του Συντάγματος

Δρυμιώτου, Έλενα Λ. (2017)

Article

Η πέμπτη Τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας καθόρισε την επίσημη εθνική προσέγγιση της σχέσης του Συντάγματος της Κύπρου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Κυπριακόυ Συντάγματος το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπερσυνταγματική ισχύ.Η παρούσα εισήγηση σκοπεύει να παρουσιάσει την κυπριακή νομολογία για την υπερσυνταγματικότητα του υποχρεωτικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνάμα να συνεισφέρει στην προσπάθεια οριοθέτησης της υπερσυνταγματικότητας του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Σύνταγμα. Η οριοθέτηση της υπερσυνταγματικής ισχύος και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται δεν έχουν πλήρως και με συστηματικό τρόπο αποσαφηνισθεί από τη νομολογία και τη θεωρία μέσα στη δεκαετία που ακολούθησε την Πέμπτη Τροποποίηση. Παρόλα αυτά, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ενυπάρχουν στο ίδιο το Σύνταγμα, στο γράμμα του και στο πνεύμα του. Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας - δίκαιο της ΕΕ - οριοθέτηση και κριτήρια - Πέμmη Τροποποίηση του Συντάγματος

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/