Ολοκληρωμένη μελέτη φυτεμένου δώματος σε κτίρια γραφείων και κατοικιών

Karteris, M. ; Theodoridou, I. ; Papadopoulos, A. M. ; Georgi, Neratzia Julia ; Karteris, A. (2009)

Working Paper

Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών "Μελέτες Ιδεών Φύτευσης Δωμάτων - Στεγών Κατοικιών και Πιλοτικές Εφαρμογές" του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβρη του 2008, μελετήθηκε η εγκατάσταση φυτεμένου δώματος σε δύο κτίρια, ένα κτίριο γραφείων, που θεωρήθηκε υφιστάμενο χωρίς θερμομόνωση και στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού, και μία διπλοκατοικία, η οποία θεωρήθηκε ότι είναι νεόδμητη με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονικής τοπίου. Σκοπός ήταν να εξαχθούν όσο το δυνατό πιο ασφαλή συμπεράσματα για τη συμβολή του φυτεμένου δώματος, στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφισταμένων κτιρίων καθώς και ενός κτιρίου, που έχει ήδη σχεδιαστεί για να εξοικονομεί ενέργεια και στην αισθητική βελτίωση του δώματος υιοθετώντας ξεχωριστές χρήσεις σε αυτό. Η εκτίμηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων, πριν και μετά τις παρεμβάσεις, πραγματοποιήθηκε με το δυναμικό προσομοιωτικό πρόγραμμα EnergyPlus (έκδοση 2.2.0) για τρείς κλιματικές ζώνες της Ελλάδας (Α, Β και Γ). Στην παρούσα εργασία περιγράφονται αρχικά τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των δύο υπό μελέτη κτιρίων, για να αναλυθούνστη συνέχεια οι προτεινόμενες λύσεις για το φυτεμένο δώμα, καθώς και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής του τοπίου. Καταληκτικά παραθέτονται οι παραδοχές και οι παράμετροι των προσομοιώσεων, πριν και μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, και παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση του φυτεμένου δώματος στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/