Η χρήση των δομικών υλικών στην διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων

Georgi, Neratzia Julia ; Sarikou, Sofia (2008)

Working Paper

Οι υπαίθριοι χώροι εξυπηρετούν λειτουργικούς ή και αισθητικούς σκοπούς. Στην εργασία αυτή εξετάζονται τα κύρια δομικά υλικά επίστρωσης των υπαίθριων χώρων τα οποία αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο της διαμόρφωσής τους καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υλικών αυτών ως προς την αισθητική τους, τη λειτουργικότητά τους, την προσαρμοστικότητά τους στο τοπίο και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Εξετάζονται επίσης εναλλακτικά υλικά που δίνουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης και επανάχρησης.

Collections:
© 2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ