Συνδυασμός ηλεκτρονικών και μη μέσων σχεδίασης-έκφρασης στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Kapnistou, M. ; Georgi, Neratzia Julia (2007)

Working Paper

Αυτή η εργασία έχει σκοπό να δώσει ερεθίσματα όσων αφορά στους τρόπους παρουσίασης έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου . Θα περιγραφούν συνοπτικά διάφορα παραδείγματα τέτοιων έργων και ο τρόπος που παρουσιάστηκαν. Θα φανεί ξεκάθαρα γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος κάθε φορά. Για οποιαδήποτε παρουσίαση, είτε μιας ανάλυσης-έρευνας (συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων και ζητούμενων), είτε μιας σύνθεσης (παρουσίαση ιδεών και παράθεση προτάσεων), αποτελεί δημιουργική πρόκληση το πως θα υλοποιηθεί ώστε να επικοινωνηθεί με το ενδιαφερόμενο κοινό. Γιατί μια καλή ανάλυση και σύνθεση πρέπει εξίσου καλά να γίνει γνωστή, κατανοητή ώστε να "πείσει" και να προχωρήσει. Μια καλή ανάλυση και σύνθεση αν δεν μπορεί να εκφ ρασπί μtνει στο μυαλό του δημιουργού της και δεν έχει καμία τύχη να φτάσει στο στόχο της. Άρα ο τρόπος παρουσίασης δηλαδή επικοινωνίας ενός έργου είναι καθοριστικός για την μετέπειτα πορεία του έργου.

Collections:
©LANT07. All rights reserved.
Except where otherwise noted, this item's license is described as ©LANT07. All rights reserved.