Διαχείριση, Περιβαλλοντική Προστασία, Αισθητική και Οικολογική Ανάδειξη των Περιαστικών Δασών Δράμας, Λίμνης και Ελασσόνας

Zigkiris, S. ; Ftika, Z. ; Konstantinidou, El. ; Georgi, Neratzia Julia (2015)

Working Paper

Η ικανοποίηση της συνεχούς ζήτησης αναψυχής στο περιαστικό δάσος προϋποθέτει την διαχείριση του χώρου κατάλληλα ώστε αφενός μεν να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες, και αφετέρου να προστατευθεί από την υπερβολική και κακή χρήση του από τους επισκέπτες. Με την παρούσα εργασία διερευνάται και αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση των περιαστικών δασών Δράμας, Λίμνης και Ελασσόνας και προτείνεται η ενδεδειγμένη μελλοντική μεθοδολογία διαχείρισης των. Οι απόψεις των κατοίκων αποτυπώνονται στην πρωτογενή έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου (προσωπικής συνέντευξης). Τα αποτελέσματα επικεντρώνονται, ανεξάρτητα από την περιοχή, στον πολλαπλό ρόλο που διαδραματίζουν τα περιαστικά δάση για τις αστικές και ημιαστικές περιοχές. Η ένταξη των περιαστικών δασών και προπάντων του αστικού πράσινου ως βασικών στοιχείων χωροταξίας και πολεοδομικής ανασυγκρότησης των μεγάλων αλλά και μικρών αστικών κέντρων είναι το μέσο που θα δημιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για μελλοντική αναβάθμιση των περιαστικών δασών, προκειμένου να επιτελείται επαρκώς ο σύγχρονος τριπλός παραγωγικός, οικολογικός και ταυτόχρονα κοινωνικός τους ρόλος.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/