Σάλπιγξ - αρ. 251

Unknown author (1889-11-11)

Η ψηφιακή συλλογή της εφημερίδας «Σάλπιγξ» περιλαμβάνει τα τεύχη μεταξύ των ετών 1884-1892 και 1904-1925. Πρόκειται για εβδομαδιαία έκδοση του κυπριακού τύπου που εκδόθηκε στη Λεμεσό το 1884 από τον Στυλιανό Χουρμούζιο με περιεχόμενο ποικίλης ύλης με θέματα πολιτικά οικονομικά κοινωνικά κλπ. “Salpix” newspaper digital collection includes the issues published between the years 1884-1892 and 1904-1925. It is a general news coverage newspaper printed in Limassol published on a weekly basis and its first editor/general manager was Mr Stylianos Hourmouzios.

Newspaper

Collections: