Νέον Έθνος - αρ. 45

Unknown author (1894-07-28)

Greek: Η ψηφιακή συλλογή της εφημερίδας «Νέον Έθνος» περιλαμβάνει τα τεύχη μεταξύ των ετών 1893-1902 και 1907-1934. Πρόκειται για μια απ τις μακροβιότερες κυπριακές εφημερίδες η οποία κυκλοφόρησε στην Λάρνακα από το 1893 ως το 1934. Διευθυντής-συντάκτης της, ήταν ο Κλεόβουλος Μεσολογγίτης. English: “Neon Ethnos” newspaper part of Neapolis University Library digital collection, includes the issues published between the years 1893-1902 and 1907-1934. “Neon Ethnos” is one of the longer-lived Larnacas newspapers. Publisher-editor was Mr. Kleovoulos Messolongitis.

Newspaper

Collections: