Αναφορά Αποτελεσμάτων της Διετούς Έρευνας του Πολιτιστικού Βαρομέτρου (2016-2017) για τις Επιπτώσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στην Πάφο: Επιδράσεις στην Πολιτιστική, Κοινωνική και Οικονομική ανάπτυξη.

Tsangaridis, Konstantinos (2018)

Report

Η έρευνα του Πολιτιστικού Βαρομέτρου έχει σχεδιαστεί ώστε να καταγράψει πληροφορίες που κρίθηκαν σημαντικές για το χρίσμα της Πάφου ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2017 και αφορά τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 1. Πολιτιστικό σύστημα / Πολιτιστική ανάπτυξη [Cultural System (including programme, participation, visibility and vibrancy)] 2. Κοινωνική δυναμική, Ενεργή τοπική και ευρωπαϊκή συμμετοχή πολιτών [Social Capacity and Active Local, National and European Citizenship] 3. Αντίκτυπος στην τοπική οικονομία / Ισχυρή και μοντέρνα οικονομία [Strong, Modern, and Mixed Economy] Τα δεδομένα για αυτές τις τρεις θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν την έρευνα του Πολιτιστικού Βαρομέτρου συλλέχθηκαν μέσα από ποικίλες ερευνητικές μεθόδους. Ακολουθεί ανάλυση των θεματικών ενοτήτων, με αναφορά των εργαλείων που συνεισφέρουν με δεδομένα για την ανάλυση της κάθε θεματικής.

Collections: