Α.Υ.Ε 1893 Φακ Γ42/1: Εκθέσεις προξενικών αρχών

Άγνωστος συγγραφέας (1893)

Greek: Πρόκειται για σπάνιο αρχειακό υλικό στο οποίο υπάρχουν αναφορές για την Κύπρο από το ΥποΠροξενείο της Ελλάδας μεταξύ των ετών 1891-1900. English: Rare archive material including reports from the SubConsulate of Greece concerning Cyprus,between the years 1891-1900.

Text