Α.Υ.Ε 1895 Φακ 5/1: πρεσβειών εκθέσεις (πρεσβεία Λονδίνου)

Unknown author (1895)

Greek: Πρόκειται για σπάνιο αρχειακό υλικό στο οποίο υπάρχουν αναφορές για την Κύπρο από το ΥποΠροξενείο της Ελλάδας μεταξύ των ετών 1891-1900. English: Rare archive material including reports from the SubConsulate of Greece concerning Cyprus,between the years 1891-1900.

Text