Τα συνταγματικά δικαιώματα των κρατουμένων και η δικαστική προστασία τους

Manitakis, Antonis (1989)

Article

Η παρούσα μελέτη αποτέλεσε, κατά τα ουσιώδη της μέρη, ανακοίνωση που έγινε τον Απρίλιο του 1988 στην Εταιρεία Διοικητικών Μελετών , στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Πρόεδρος της Επιστημονικής αυτής Εταιρείας είναι ο τιμώμενος με τον παρόντα Τόμο Καθηγητής και τ . Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Γ. Παπαχατζής, του οποίου η συμβολή, υπό την διπλή του ιδιότητα, στην διαμόρφωση του Διοικητικού Δικαίου στην Χώρα μας υπήρξε σημαντική.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/