Αποχαιρετισμός εις Νικόλαον Λανίτην υπό Γεωργίου Φιλήμονος Προξένου της Ελλάδος εν Κύπρω

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1896-04-01)

Other

Collections: