Το εν Κύπρω Βασιλικόν Ελληνικόν Προξενείον λαμβάνει την τιμήν...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1896-10-09)

Other

Collections: