Εγχώρια: πολυπληθέστατη συνέλευσις της Ελληνικής κοινότητος έλαβε χώραν...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1896-09-18)

Other

Collections: