Εκ Λεμησσού: μας γράφουσιν εκ Λεμησσού υπό ημερομηνίας 3 Σεπτεμβίου..

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1896-09-19)

Other

Collections: