Κυπριακό και κρατική προπαγάνδα: η περίπτωση των Ελληνικών Επίκαιρων, 1954-1974

Klapsis, Antonis (2018)

Other

Από την εποχή της πρώτης ελληνικής προσφυγής στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (1954) μέχρι την τουρκική εισβολή του 1974, το Κυπριακό και οι εξελίξεις -διεθνείς και εσωτερικές- που σχετίζονταν με αυτό, αποτέλεσαν ένα από τα πλέον προβεβλημένα θέματα στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από αυτόν τον γενικό κανόνα δεν εξαιρούνται τα Ελληνικά Επίκαιρα, δηλαδή οι σύντομες (συνήθως διάρκειας περίπου 10 λεπτών) ενημερωτικού χαρακτήρα ταινίες, οι οποίες παράγονταν από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (κατά τεκμήριο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως) και προβάλλονταν στις κινηματογραφικές αίθουσες ανά την Ελλάδα πριν από την έναρξη του κανονικού προγράμματος.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/