Τριπλή παγίδα: η Τουρκία του Ερντογάν και η Δύση

Klapsis, Antonis ; Sklias, Pantelis (2016)

Article

Για δεκαετίες η Τουρκία εθεωρείτο ο πιο σημαντικός και αξιόπιστος σύμμαχος της Δύσης στην Μέση Ανατολή ανάμεσα στα μουσουλμανικά κράτη της περιοχής. Αυτή η αντίληψη παρέμεινε σταθερή τόσο στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ (1952) και έγινε συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (1963), όσο και στα πρώτα μεταψυχροπολεμικά χρόνια.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/