Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος και η πολιτική κρίση του 1965-1967

Klapsis, Antonis (2013)

Article

Τα γεγονότα που σημάδεψαν την ελληνική πολιτική ιστορία την ταραγμένη διετία από το καλοκαίρι του 1965 έως τον μοιραίο Απρίλιο του 1967 είναι σε γενικές γραμμές γνωστά. Σε αυτά τα γεγονότα, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ως αρχηγός της ΕΡΕ, διαδραμάτισε συχνά πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο κείμενο που ακολουθεί, θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις σε τρία ερωτήματα, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως άξονες ερμηνείας των επιλογών του Κανελλόπουλου την περίοδο 1965-1967: Πρώτον: Ποιοι λόγοι ώθησαν τον Κανελλόπουλο να αναλάβει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε; Δεύτερον: Ποια ήταν τα όρια αυτών των πρωτοβουλιών; Και τρίτον: Πώς αντιμετώπιζε ο Κανελλόπουλος το φάσμα της συνταγματικής εκτροπής (η οποία τελικά δεν αποφεύχθηκε τον Απρίλιο του 1967);

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/