"Ο κ. Μακάριος θα εκτελή εντολάς": η πολεμική της εφημερίδας Ελευθερία εναντίον του προέδρου της Κύπρου (Ιανουάριος 1965).

Klapsis, Antonis (2011)

Ανάτυπο

Article

Παρά το γεγονός ότι η συνομολόγηση των Συμφωνιων της Ζυρίχης και του Λονδίνου είχε φανεί να θέτει τέρμα στην αντιπαράθεση σχετικά με την τύχη της Κύπρου, επιβάλλοντας τη λύση της δημιουργίας της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας πολύ σύντομα το ζήτημα επανηλθε δυναμικά στο προσκηνιο. Στις 30 Νοεμβρίου 1963 ο πρόεδρος της Κύπρου αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' ανακοίνωσε επίσημα στον Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο Φαζίλ Κιουτσοίικ την πρότασή του για την αναθεωρηση 13 σημείων του κυπριακοίι Συντάγματος, με σχοπό τη θεραπεία των αδυναμιών που -κατά τη γνώμη του- σ1Jνεπαγόταν η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων. Η πρωτοβουλία του Μακαρίου προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων, η κλιμάκωση της οποίας οδήγησε λίγες εβδομάδες αργότερα στο ξέσπασμα των αιματη ρών διακοινοτικων ταραχών στην Κύπρο, στην κατάρρευση της συνταγματικής τάξης και στην περιχαράκωση σημαντικοίι αριθμοίι Τουρκοκυπρίων σε θύλακες μη ελεγχόμενους από την κυπριακή κυβέρνηση

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/