Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσα από το φακό των κινηματογραφικών Επικαίρων

Klapsis, Antonis (2010)

Article

Η εκλογή του Κωνσταντίνου Τσάτσου ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 19 Ιουνίου 1975 αποτέλεσε σημείο καμπής στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας, καθώς συνιστούσε ταυτόχρονα το συμβολικό αλλά και ουσιαστικό επιστέγασμα της εργώδους προσπάθειας που αναλήφΘηκε στους πρώτους μήνες μετά την κατάρρευση της επτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας για την οικοδόμηση μίας σύγχρονης και δημοκρατικής πολιτείας. Από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος έμελλε για μία πενταετία (1975-1980) να καταστεί Θεματοφύλακας του πολιτεύματος, ασκώντας με τρόπο υποδειγματικό τα καθήκοντά του, όπως αυτά προσδιορίζονταν από το Σύνταγμα του 1975, στη συνταξη του οποίου, εξάλλου, είχε συμβάλλει αποφασιστιικά και ο ίδιος.

Collections:
© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos Υ Chίpriotas. © Εταιρεία Φίλων Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos Υ Chίpriotas. © Εταιρεία Φίλων Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου