Η γαλλοβρετανική Δήλωση της 13ης Ιουλίου 1932 για τη μελλοντική ευρωπα ϊκή συνεργασία και η ελληνική εξωτερική πολιτική

Klapsis, Antonis (2007)

Article

Η λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου έθεσε δυναμικά επί τάπητος το ζήτημα της διαμόρφωσης μίας νέας ισορροπίας δυνάμεων στην ξυρώπη. Η εγκαθίδρυση του μ.ίτολσεβικικού καθεστώτος στη ρωσία, η ήττα της Γερμανίας, η διάλυση της Αυστροουγγαρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η ανάδυση -τέλοςπλειάδας νέων κρατών στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη, συνέθεταν ένα γεωπολιτικό σκηνικό ριζικά διαφορετικό από εκείνο της προπολεμικής περιόδου. Την ίδια στιγμή, η εκατόμβη των θυμάτων, η βαριά κληρονομιά του Πολέμου σε οικονομικό επίπεδο. αλλά και τα ψυχολογικά τραύματα που είχε αφή σει ανεξίτηλα στην ευρωπα'ίκή κοινή γνώμη, ενίσχυαν αποφασιστικά '10 αίτημα της τελευταίας για την αποφυγή μίας παρόμoιας σύγκρουσης στο μέλλον.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/