Το εν Κύπρω Βασιλικόν Ελληνικόν Προξενείον λαμβάνει την τιμήν και ειδοποιεί ότι δυνάμει του από 13ης Μαρτίου 1896 Βασιλικού Διατάγματος γενήσεται την 5ην προς 6ην προσεχούς Οκτωβρίου...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1896-10-10)

Other

Collections: