Το εν Κύπρω Β. Ελλην. Προξενείον: λαμβάνει την τιμήν και ειδοποιεί ότι κληθέντων δια Βασιλικού Διατάγματος υπό τα όπλα των εφέδρων...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1897-03-25)

Other

Collections: