Οι εθελονταί: την βαθείαν συναίσθησιν του οφειλόμενου καθήκοντος προς την Πατρίδα διατράνωσεν απαραμίλλως η ευγενής απόφασις ευπρόσωπου εκ Κύπρου σώματος εθελοντών...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1897-04-01)

Other

Collections: