Ευχαριστήριον: η κα Θέκλα Ν. Λανίτου απονέμει τας ευχαριστίας...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1897-04-01)

Other

Collections: